Tijdelijke ondersteuning & Structurele oplossingen
voor Zorg, Onderwijs en MKB

Extra vermogen om te ontwikkelen & te groeien

Met extra slagkracht zet je grote stappen
Heb je tijdelijk extra handen nodig voor het realiseren van vernieuwingen, het vertalen van strategische plannen naar de praktijk, het uitvoeren van projecten of het implementeren van nieuwe (software)systemen? Ben je op zoek naar een ervaren interim-manager voor de aansturing van (een afdeling of vestiging van) je organisatie?

ReftLight ondersteunt mkb-bedrijven, zorginstellingen en onderwijsorganisaties bij het verbeteren van organisatieprocessen, bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten. Daar waar de kwaliteit te wensen overlaat, teams onder de maat functioneren, plannen niet goed van de grond komen, de omzet achterblijft of er tijdelijk extra handen nodig zijn, zorgt ReftLight met een resultaatgerichte aanpak voor structurele oplossingen.

Van plan, naar aanpak, naar succes
Vertaal plannen naar concrete resultaten
De inzet van een interim professional is effectief en rendabel wanneer het onvoldoende lukt binnen je bedrijf veranderingen zelf goed van de grond te krijgen. Praten over vernieuwingen, omzetgroei, kosten besparen, efficiënter werken en meer tevreden (interne) klanten is eenvoudig. Maar probeer je verbeteringen te realiseren in je bedrijf, dan is de praktijk niet zelden weerbarstig en traag. ReftLight ondersteunt bedrijven bij het vertalen van wensen en plannen naar realistische doelen, een passende aanpak en concrete resultaten in de praktijk.
naar boven